Wieści zuchowe i harcerskie - listopad 2018 Hufcowy Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie "

Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie - listopad 2018  Hufcowy Konkurs Recytatorski Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie - listopad 2018  Hufcowy Konkurs Recytatorski Dniu 22 listopada przedstawiciele drużyny harcerskiej i gromady zuchowej wzięłli udział w Hufcowym Konkursie Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie ". Harcerka Magdalena Leszczyńska zajęła pierwsze miejsce, a Mariola Pach trzecie. Gratulujemy również zuchom. Alicja Pach zajęła drugie miejsce.Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie - listopad 2018  Hufcowy Konkurs Recytatorski

Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie - listopad 2018  Hufcowy Konkurs Recytatorski

 

Szkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej

Główne cele pracy Szkolnego Koła Caritas:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka;
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro;
- zachęcanie do działania na rzecz drugiego człowieka;
- czerpanie zadowolenia I satysfakcji z bezinteresownej dzialalności na rzecz innych
- wykorzystanie umiejętności I zapału w pracach na rzecz szkoły I środowiska lokalnego.

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej
na rok szkolny 2018/2019

WRZESIEŃ
Tematyka zajęć:
- zorganizowanie Szkolnego Koła Caritas;
- pozyskanie członków SKC;
- opracowanie planu działań SKC na rok szkolny 2018/2019;
- wybór Samorządu SKC

PAŹDZIERNIK
Tematyka zajęć:
- zbiórka kosmetyków na terenie szkoły z przeznaczeniem dla podopiecznych Zakładu – Opiekuńczo – Leczniczego w Czchowie
- akcja zbiórki nakrętek dla wybranego potrzebującego dziecka w porozumieniu ze Stowarzyszeniem ‘’Sursum corda’’ w Nowym Sączu
- spotkania organizacyjne przed kiermaszem świątecznym (omówienie poszczególnych czynności na spotkaniach);

- wizyta na cmentarzu parafialnym w celach porządkowych przed Uroczystością Wszystkich Świętych

LISTOPAD
Tematyka zajęć:
- wykonywanie produktów na kiermasz świąteczny;
- wypiek pierniczków na sprzedaż;
- ,,Kiermasz słodkości ‘’ z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;
- wizyta modlitewna na cmentarzu parafialnym.

GRUDZIEŃ
Tematyka zajęć:
- organizacja kiermaszu świątecznego;
- przygotowanie słodkich upominków dla starszych i chorych ze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie;
- przygotowanie dekoracji świątecznych dla osób wyżej wymienionych;
- wizyta w Szpitalu w Czchowie –życzenia, wspólne śpiewanie kolęd;
- czynny udział w akcji ‘’Szlachetna paczka’’- współpraca z zuchami I harcerzami naszej szkoły.

STYCZEŃ
Tematyka zajęć:
- przygotowanie paczuszek na Uroczystość Trzech Króli;
- zbiórka pieniędzy przy kościele parafialnym na działalność SKC;
- spotkanie wigilijne dla członków SKC, połączone z omówieniem pracy SKC.

LUTY
Tematyka zajęć:
- Dzień Chorego – wizyta w szpitalu w Czchowie z drobnymi upominkami;
- rozpoczęcie akcji Jałmużna Wielkopostna.

MARZEC
- wypiek wielkanocnych babeczek
- przygotowanie słodkich upominków dla starszych i chorych ze Szpitala w Czchowie;
- przygotowanie dekoracji świątecznych dla osób wyżej wymienionych;
- przygotowanie upominków świątecznych dla osób starszych i samotnych w naszej wsi;
- wizyta w Szpitalu w Czchowie z życzeniami świątecznymi;

KWIECIEŃ I MAJ

- przygotowanie do Dnia Dziecka dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Złotej;

CZERWIEC
- wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej z okazji Dnia Dziecka
- wizyta w Szpitalu dla Przewlekle Chorych w Czchowie
- udział w corocznym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas;
- wspólny grill ze wszystkimi członkami SKC – podsumowanie pracy SKC, wspólne zabaw

Opiekun SKC: Alina Kornaś

ŚWIĘTO SZKOŁY 2018

Czytaj więcej: ŚWIĘTO SZKOŁY 2018Czytaj więcej: ŚWIĘTO SZKOŁY 2018Dnia 6. listopada 2018 r., w rocznicę urodzin naszego patrona I.J.Paderewskiego, obchodzimy Święto Szkoły.
W tym roku to szczególny, wyjątkowy dzień, bo przypadający w 100 lecie niepodległości Polski, a nasz patron to jeden z Ojców Niepodległości.
Świętowanie rozpoczęliśmy godziną wychowawczą o tematyce patriotycznej, niepodległościowej. Dopełnieniem tej lekcji była prezentacja multimedialna poświęcona I.J.Paderewskiemu. Nie zabrakło muzyki, śpiewu. Zaśpiewaliśmy więc razem dla Niepodległej.
Kolejnym punktem zaplanowanego programu było formowanie ,,żywej flagi". Nad głowami całej społeczności szkolnej ,przed wejściem do szkoły, powiała nasza ,,Biało-Czerwona". Efekt? Niesamowity.
Święto kończyła uroczysta akademia, która wprowadziła podniosły nastrój przywołujący myśli o bolesnej historii naszego kraju. Jednocześnie wszyscy poczuliśmy się dumni, że jesteśmy Polakami i że żyjemy w wolnym kraju.

Anna Włodarz

Porządkowanie cmentarza

Przed Świętwm Zmarłych młodzież ze szkolnego koła Caritas uporządkowała otoczenie kościoła i cmentarz. Młodzież pracowała wspólnie z katechetką  p. Aliną , która jest inicjatorką i opiekunką młodzieżowego wolontariatu w naszej szkole. 

Czytaj więcej: Porządkowanie cmentarza

,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

Czytaj więcej: ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”Czytaj więcej: ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,,Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała"
(Richard Steele)

We wtorek 23 października został rozstrzygnięty konkurs edukacyjny ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” sponsorowany przez sieć sklepów Biedronka. Celem akcji było budowanie nawyków czytania wśród uczniów klas I-III. Zmotywowanie rodziców i najmłodszych nie tylko do nauki, ale i rozwijanie prawdziwej pasji czytania. Mobilizowanie uczniów do codziennego czytania.
Najwytrwalszymi okazali się: Gałat Dawid, Górka Hubert, Cecuga Małgorzata, Pach Alicja, Leszczyńska Magdalena i Domagała Julia. Każdy z wyróżnionych otrzymał maskotkę Gangu Słodziaków.
Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do czytania!
P.S.
Czytanie pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację.
Regina Studzińska