Kadra pedagogiczna

Opublikowano: środa, 29, październik 2014

 

 

Lp.

 

Nauczyciele

 

 

Stanowisko/ przedmiot nauczany

1.

Beata Pomorska

dyrektor szkoły; język angielski 

2.

Jolanta Kantek

matematyka, informatyka, fizyka

3.

Anna Włodarz

matematyka, chemia, 

4.

Maria Różowska

język polski

5.

Barbara Mida

historia

6.

Janina Buchowicz

biologia, wychowanie fizyczne

7.

Agnieszka Dorosz

język angielski  

8.

Joanna Święcicka - Policht

język niemiecki, biologia

9.

Anna Pawlik - Odbierzychleb

historia

10.

Jolanta Mędrek

edukacja wczesnoszkolna

11.

Regina Studzińska

edukacja wczesnoszkolna

12.

Marta Potoczek

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

13.

Marta Wnęk - Cabała

wychowanie przedszkolne

14.

Gabriela Buchowicz

geografia, przyroda, wos, świetlica poranna

15.

Ks. Wiesław Znamirowski

religia

16.

Magdalena Kozdrój

język polski, biblioteka

17.

Maria Reczyńska

edukacja dla bezpieczeństwa, język niemiecki

18.

Czesław Żurek

muzyka

19.

Bartłomiej Wnęk

wychowanie fizyczne

20.

Natalia Góra

świetlica popołudniowa

21 

Agnieszka Słowińska wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny