Kadra pedagogiczna

Opublikowano: środa, 29, październik 2014

 

 

Lp.

 

Nauczyciele

 

 

Stanowisko/ przedmiot nauczany

1.

Edyta Czyżycka

język polski, logopedia

2.

Jolanta Kantek

matematyka, informatyka, fizyka

3.

Anna Bukowiec

matematyka, świetlica

4.

Beata Pomorska

język angielski

5.

Marzena Nowak

język polski

6.

Janina Buchowicz

biologia, wychowanie fizyczne

7.

Agnieszka Dorosz

język angielski  

8.

Joanna Święcicka - Policht

język niemiecki, biologia

9.

Anna Pawlik - Odbierzychleb

historia, muzyka, technika

10.

Jolanta Mędrek

edukacja wczesnoszkolna

11.

Regina Studzińska

edukacja wczesnoszkolna

12.

Marta Potoczek

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

13.

Marta Wnęk - Cabała

wychowanie przedszkolne

14.

Gabriela Buchowicz

geografia, przyroda, wos, świetlica 

15.

Ks. Wiesław Znamirowski

religia

16.

Magdalena Kozdrój

język polski, biblioteka

17.

Maria Reczyńska

edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ

18.

Justyna Łagosz

chemia

19.

Bartłomiej Wnęk

wychowanie fizyczne

20.

Natalia Góra

pedagog specjalny

21 

Agnieszka Słowińska pedagog szkolny

22.

Antoni Orszulak informatyka