Kadra pedagogiczna

Opublikowano: środa, 29, październik 2014

 

 

Lp.

 

Nauczyciele

 

 

Stanowisko/ przedmiot nauczany

1.

Beata Pomorska

dyrektor szkoły; język angielski 

2.

Jolanta Kantek

matematyka, informatyka fizyka

3.

Anna Włodarz

matematyka, chemia, fizyka

4.

Maria Różowska

język polski

5.

Barbara Mida

język polski, historia, biblioteka

6.

Janina Buchowicz

biologia, wychowanie fizyczne

7.

Agnieszka Dorosz

język angielski  

8.

Joanna Święcicka - Policht

język niemiecki

9.

Anna Pawlik

historia, wos

10.

Jolanta Mędrek

edukacja wczesnoszkolna

11.

Regina Studzińska

edukacja wczesnoszkolna

12.

Marta Potoczek

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

13.

Marta Wnęk - Cabała

wychowanie przedszkolne

14.

Maria Włodarczyk

geografia, przyroda

15.

Ks. Ryszard Łątka

religia

16.

Alina Kornaś

religia

17.

Stanisław Nieć

informatyka

18.

Czesław Żurek

muzyka

19.

Bartłomiej Wnęk

wychowanie fizyczne

20.

Maria Reczyńska

edukacja dla bezpieczeństwa, język niemiecki

21 

 Agnieszka Słowińska  wychowanie do życia w rodzinie

22

Natalia Góra świetlica