Historia szkoły

Opublikowano: środa, 12, listopad 2014

Historia szkoły

Wieś Tworkowa należała z dawien dawna do parafii Tymowa, dlatego też dzieci z Tworkowej przez długie lata pobierały nauki w tamtejszej szkole.
Szkoła parafialna, czyli trywialna, utrzymywana kosztem gmin Tymowej, Tworkowej i obszarów dworskich w tych gminach istniała od dawnych czasów. Nauczycielem był miejscowy organista.
W 1896 roku Rada Szkolna Krajowa we Lwowie zorganizowała osobną szkołę w Tworkowej , nosiła ona nazwę ‘’Jednoklasowa Szkoła Ludowa Pospolita’’. W tym czasie naczelnikiem gminy był Jan Brzęk z Łacnowej, natomiast proboszczem parafii ksiądz kanonik Tomasz Siemek. W roku 1899 w 4 klasach naukę pobierało 119 dzieci.
W roku szkolnym 1904/1905 zapisanych już było 153 dzieci. W tej sytuacji gmina Tworkowska postarała się o drugą salę lekcyjną i wystąpiła o zatrudnienie drugiego nauczyciela.
Wybuch I wojny światowej spowodował zakłócenia w funkcjonowaniu szkoły w Tworkowej i sąsiednich miejscowościach. Ówczesny nauczyciel Augustyn Połomski nie opuścił miejsca pracy. Udało mu się przechować wszystkie akta szkolne i kronikę. Wojska rosyjskie wycofały się za Dunajec 14.XII.1914 roku.
W 1925 nastąpiła reorganizacja szkoły, z dwuklasowej stała się szkołą trzyklasową.
Wielkim problemem od wielu lat był brak odpowiednich pomieszczeń lekcyjnych. Długo noszono się z zamiarem wybudowania nowej szkoły. Decyzja o budowie zapadła w roku 1928.
Wybuch II wojny światowej uniemożliwił rozpoczęcie normalnej nauki szkolnej, wznowienie nauki nastąpiło 25.XI.1939 roku.
Mimo trwającej wojny i niesprzyjających warunków po kilku latach starań 5.VIII.1940 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, dach położono jesienią 1942 roku.
W chwili zakończenia wojny budynek szkolny był zdewastowany przez okupanta, pomoce szkolne nie istniały. Jeszcze wiosną 1945 roku przygotowano w nowym budynku klasę i tam odbywała się część zajęć. Po raz pierwszy utworzono w szkole klasę V.
Do nowej szkoły przeszli uczniowie w 1947 roku. W nowej szkole mieściły się 2 sale lekcyjne i po drugiej stronie mieszkanie kierownika. W tym roku zapisało się do szkoły 111 dzieci, nauka odbywała się na 2 zmiany, frekwencja była bardzo wysoka i wynosiła około 90%.. Pracę utrudniał brak pomocy naukowych, a nawet ławek, mimo to czyniono starania o utworzenie klasy VI i VII.
I rzeczywiście w roku szkolnym 1948/49 powstała klasa VI, do której zostało zapisanych 17 uczniów.
Ministerstwo przyznało zaś fundusze na dokończenie budowy szkoły. We wrześniu1950 roku przystąpiono do dalszych prac budowlanych.
c01Ważnym rokiem w życiu tej małej szkoły był rok 1953/54, utworzono wówczas klasę VII, a kierownikiem został Józef Kądziołka. We wrześniu 1959 roku pracę w szkole rozpoczęło już 5 nauczycieli.
W roku szkolnym 1966/67 została utworzona klasa VIII, zajęcia odbywały się na dwu zmianach i kończyły o godz.17.
Liczba uczących się dzieci w roku szkolnym 1967/68 znowu wzrosła i wynosiła 189 osób. W tej sytuacji koniecznością stała się budowa szkoły.
Prace nad budową nowej szkoły ruszyły wiosną 1990 roku, a 11.IV.1994 roku dzieci po raz pierwszy zasiadły w nowej szkole, do ich dyspozycji było siedem klas, pracownia komputerowa, techniczna, jadalnia i kuchnia oraz przestronna szatnia. Dnia 30 kwietnia odbyło się otwarcie i poświęcenie nowej szkoły. Otwarcia dokonał Kurator Oświaty i Wychowania w Tarnowie dr Jan Hebda, a poświęcenia ks. Proboszcz Mieczysław Stal.
W październiku 1996 roku odbyły się dwie wielkie uroczystości, setna rocznica powstania szkoły oraz nadanie szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
W związku z reformą szkolnictwa rozpoczętą w 1999 roku w szkole w Tworkowej nastąpiły duże zmiany. Szkoła podstawowa z VIII-klasowej przekształciła się w VI-klasową, powstało również 3-letnie gimnazjum.