Związek Harcerstwa Polskiego

Opublikowano: wtorek, 25, listopad 2014

„Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”

h01Drużyna harcerska „Iskierki” liczy 15 członków z klas IV-VI. Opiekunem drużyny jest dh Marta Potoczek

Jest to grupa zorganizowana według jasnych zasad, działająca w zgodzie z ustaloną hierarchią, prowadzona przez świadomego wychowawcę, kształtująca pozytywną postawę młodego człowieka. Funkcjonujące w drużynie zasady i zwyczaje, symbole i obrzędowość, sprzyjają budowaniu szczególnej więzi, której istnienie sprzyja skutecznemu wychowaniu.

Drużyna regularnie spotyka się na zbiórkach. Ponadto drużyna spotyka się podczas innych, nieregularnych, ale wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć. Niekiedy członkowie drużyny urządzają ogniska oraz wspólne wyjścia w teren. Wyjeżdżają również na wycieczki, biwaki, obozy letnie i zimowe. Działanie w drużynie oznacza dla dziecka zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy poprzez praktyczne działania oraz kształtowanie postaw obywatelskich(dbanie o groby żołnierskie), społecznych (akcje charytatywne), patriotycznych(Święto Niepodległości, Konstytucja 3 maja), i ekologicznych(dbanie o rośliny i zwierzęta, segregowanie śmieci).