Zajęcia dodatkowe

Opublikowano: piątek, 31, październik 2014
NAUCZYCIEL CO ORGANIZUJE

Pawlik Anna

Zajęcia logopedyczne i surdologopedyczne, szkolny chór
Potoczek Marta

7 Drużyna Harcerska 'Iskierki'

Kozdrój Magdalena

Szkółka dziennikarska, szkolny chór

Buchowicz Janina

Zajęcia sportowe- siatkówka, zajęcia sportowe dla dziewcząt z kl. 1-4

Studzińska Regina

2 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”,   
opiekun  SK Caritas

 Kantek Jolanta

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

Woda-Krzyżak Marta

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ks. Znamirowski Wiesław 

Ministranci, opiekun SK Caritas

Mędrek Jolanta

Gimnastytka korekcyjna

Wnęk Bartłomiej

Gry ogólnorozwojowe dla chłopców