Zajęcia dodatkowe

Opublikowano: piątek, 31, październik 2014
NAUCZYCIEL CO ORGANIZUJE

Pawlik Anna

Zajęcia logopedyczne i surdologopedyczne
Potoczek Marta

Harcerstwo, zajęcia rozwijające matematykę

Różowska Maria

Szkółka dziennikarska

Buchowicz Janina

Zajęcia sportowe- siatkówka

Studzińska Regina

2 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”,   
opiekun  SK Caritas

 Kantek Jolanta

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Żurek Czesław

Okolicznościowe zajęcia umuzykalniające

Zyznawska-Maciasz Małgorzata 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ks. Znamirowski Wiesław 

Ministranci, opiekun SK Caritas

Mędrek Jolanta

Gimnastytka korekcyjna

Wnęk Bartłomiej

Gry ogólnorozwojowe dla chłopców