Zajęcia dodatkowe

Opublikowano: piątek, 31, październik 2014
NAUCZYCIEL CO ORGANIZUJE

Pawlik Anna

Kółko historyczne
Potoczek Marta

Harcerstwo, zajęcia rozwijające matematykę

Różowska Maria

Szkółka dziennikarska

Buchowicz Janina

Zajęcia sportowe- siatkówka

Kania Beata

Zabawy z językiem angielskim kl.”0”

Rozwijanie umiejętności językowych  w kl.6

Studzińska Regina

Rozwijanie umiejętności językowych w kl.2

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami  

Gimnastyki korekcyjnej i tańca.

 

Kornaś Alina

Dziewczęca służba Maryjna

 

Żurek Czesław

Okolicznościowe zajęcia umuzykalniające.

Kantek Jolanta

Kółko matematyczne

Ks. Łątka Ryszard

Ministranci

Mędrek Jolanta

Gromada zuchowa „Leśne Ludki”.

Mida Barbara

Kółko teatralne.