Zajęcia dodatkowe

Opublikowano: piątek, 31, październik 2014
NAUCZYCIEL CO ORGANIZUJE

Pawlik Anna

Kółko historyczne
Potoczek Marta

Harcerstwo, zajęcia rozwijające matematykę

Różowska Maria

Szkółka dziennikarska

Buchowicz Janina

Zajęcia sportowe- siatkówka

 

 

Studzińska Regina

Rozwijanie umiejętności językowych w kl. 3

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami  

Gimnastyki korekcyjnej i tańca.

 Gromada zuchowa „Leśne Ludki”.

Kornaś Alina

Dziewczęca służba Maryjna

 

Żurek Czesław

Okolicznościowe zajęcia umuzykalniające.

Kantek Jolanta

Kółko matematyczne

Ks. Łątka Ryszard

Ministranci

Mędrek Jolanta

 

Mida Barbara

Kółko teatralne.