30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ

 30 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Tworkowej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Jestem mały – wiem więcej” realizowanego przez szkołę i OSP Tworkowa przy współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Małopolskiego. Koordynatorem projektu na szczeblu wojewódzkim jest dh Łukasz Łach – wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, natomiast na szczeblu szkolnym koordynatorkami były wychowawczynie: mgr Jolanta Mędrek oraz mgr Marta Potoczek.

W projekcie udział wzięło 19 uczniów klasy drugiej i trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej. Zajęcia w formie teoretyczno – praktycznej odbywały się zarówno w szkole, jak i w remizie strażackiej. Prowadzone były przez druhów i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej: dh Grzegorza Domagałę, dh Krzysztofa Domagałę oraz dh Agnieszkę Motak z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W ramach projektu odbyło się również spotkanie z policjantem. St. sierż. Grzegorz Kupiec z Komisariatu Policji w Czchowie poruszył sprawy bezpieczeństwa dzieci oraz położył nacisk na znajomość numerów alarmowych.
Program projektu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w zagrożeniach życia, a także zapoznanie się ze sprzętem przeciwpożarowym. Na zajęciach praktycznych uczniowie na pozorantach i z użyciem fantomów ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową, postępowanie przy krwotokach, zadławieniach, utracie przytomności, itp. Uczyli się zgłaszania zagrożeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzięki projektowi nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
W trakcie trwania projektu zorganizowano konkurs plastyczny pod tytułem „Dzieli strażacy zawsze gotowi do pracy”, w którym wzięła udział znaczna ilość dzieci z naszej szkoły.
„Mali strażacy” już na początku otrzymali w prezencie mundurki, które służyły im podczas zajęć.
W czasie uroczystego podsumowania wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć prezentację multimedialną z realizacji projektu. Następnie uczniowie wystąpili w części artystycznej o tematyce strażackiej, a także zaprezentowały praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy w formie zainicjowanych scenek. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście, w tym dh Kazimierz Sady, który wraz z dh Łukaszem Łachem przeprowadzili ustny egzamin dla uczestników projektu zakończony rozdaniem certyfikatów oraz niespodzianek – maskotek strażackich.

Jolanta Mędrek

Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ
Czytaj więcej: 30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ   

Wycieczka do Kąśnej Dolnej i Ciężkowic

W przedostatnią środę października odwiedziliśmy dwór w Kąśnej Dolnej, który należał do Ignacego Jana Paderewskiego. W 1990 urządzono w nim muzeum Paderewskiego oraz siedzibę Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna. Aktualnie jest jedyną zachowaną w świecie posiadłością naszego patrona i ważnym ośrodkiem kulturalnym południowej Polski.
Następnie zwiedziliśmy muzeum przyrodnicze w Ciężkowicach, które ma nowoczesną, interaktywną formę przekazu informacji na temat gatunków zwierząt i roślin.
(tekst i foto R. S.)

Czytaj więcej: Wycieczka do Kąśnej Dolnej i Ciężkowic

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019

23 października 2019 pięcioosobowa drużyna 5-latków i pięcioosobowa drużyna 6-latków uczestniczyła w  Spartakiadzie Przedszkolaka ,która odbyła się w Czchowie. Rozpoczęła się ona uroczystym przemarszem przez halę sportową wszystkich drużyn z poszczególnych szkół i przedszkoli, a każda z nich ze swoim transparentem . Nasze dzieci pięknie zaprezentowały się w tej defiladzie, w nowych czerwono-granatowych strojach ,które zostały zakupione przez Radę Rodziców.
Następnie rozpoczęły się zawody sportowe.Każda drużyna musiała wykonać 4 zadania ,które były dostosowane do wieku dzieci .Wszystkie konkurencje sprawiały dzieciom wiele radości i były żywo dopingowane przez rodziców i nauczycieli. Każda grupa starała się wykonać zadanie jak
najszybciej i jak najlepiej ,aby zdobyć to upragnione I miejsce.
Naszym drużynom to się udało,a otrzymane nagrody(klocki,piłka do skakania,gra) wzbogaciły naszą salę przedszkolną i będą służyły wszystkim dzieciom do zabawy.
Marta Cabała
Czytaj więcej: SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019 Czytaj więcej: SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019 Czytaj więcej: SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019
Czytaj więcej: SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019 Czytaj więcej: SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019 Czytaj więcej: SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019

Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dnia 14 .X. 2019 r w PSP w Tworkowej odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor przywitała wszystkich nauczycieli , pracowników szkoły oraz zaproszonych nauczycieli emerytów. Następnie przekazała głos uczniom. Przedstawienie przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Janiny Buchowicz oraz p. Agnieszki Dorosz. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili codzienny trud pracy nauczyciela , jego poświęcenie , czujność i troskę o dobro swoich wychowanków.

Na zakończenie głos zabrała p. Dyrektor Beata Pomorska , która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za zaangażowanie i życzyła zdrowia i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Wręczyła nagrody za wyróżniającą pracę nauczycielom i pracownikom szkoły byli to : B. Mida , J. Mędrek , J. Buchowicz , A. Pawlik-Odbierzychleb , B .Staszczyk ,A. Zięć , D. Łach .A .Kuna , J. Nieć. Nagrodę Burmistrza Czchowa odebrała p. M. Różowska.
Dekorację wykonały panie ; M. Potoczek i G.Buchowicz.

tekst J. Buchowicz

Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole
Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole
Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole
Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole
Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole Czytaj więcej: Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole

Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019

We wrześniu mogliśmy podziwiać cuda z darów jesieni wykonane przez uczniów naszej szkoły.
Wyróżnieni: Strug Julia, Sowa Emilia, Pajor Magdalena, Kozdrój Karolina, Kołodziej Karol, Kornaś Filip, Sikora Natan, Gałat Wojciech, Bednarek Kacper, Cecuga Franek, Kęder Gabriela, Dadej Gabriela, Cecuga Zosia, Cecuga Julia, Dudek Amelia, Kostrzewa Julia, Dadej Anna, Kociołek Anna, Górka Hubert, Gałat Dawid, Sroka Marian, Maciaś Kamil, Maciaś Dawid, Sikora Kacper, Leszczyńska Magdalena, zastęp Alicji, zastęp Bartosza, zastęp Marioli.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni , a ich prace uwiecznione.
(tekst i foto Regina)

Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019
Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019
Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019
Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019
Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019 Czytaj więcej: Konkurs ,,Jesienne inspiracje” 2019  

Szkolne Koło CARITAS - wrzesieñ 2019

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
W dniach od 17 do 20 września 2019 r. Szkolne Koło Caritas w Tworkowej reaktywowało swoją działalność organizując akcję charytatywną pt. „Szlachetna babeczka” na rzecz Zuzi. Walczy ona z „potworem”, który nosi nazwę neuroblastoma IV stopnia. W związku z tym potrzebuje ogromną sumę pieniędzy na walkę z nim.
Opiekunowie SKC wraz z wolontariuszami przygotowali kiermasz ciast, ciasteczek, babeczek i galaretek. Cały dochód został wpłacony na konto fundacji „Uratujmy Królewnę Zuzię”.
Jak zwykle nie zawiedli nasi uczniowie, którzy z pomocą swoich rodziców, a nawet babć ubogacili wypiekami nasze „babeczkowe” stoisko.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka: uczniom, rodzicom - wszystkim, którzy upiekli ciasta.
Pamiętajmy!
Pomagając potrzebującym nie zmienimy całego świata, ale możemy zmienić czyjś świat na lepszy.
Opiekun SKC
A. Kornaś

Czytaj więcej: Szkolne Koło CARITAS - wrzesieñ 2019 Czytaj więcej: Szkolne Koło CARITAS - wrzesieñ 2019 Czytaj więcej: Szkolne Koło CARITAS - wrzesieñ 2019
Czytaj więcej: Szkolne Koło CARITAS - wrzesieñ 2019 Czytaj więcej: Szkolne Koło CARITAS - wrzesieñ 2019 Czytaj więcej: Szkolne Koło CARITAS - wrzesieñ 2019

 

Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r.

Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r.


Czuj! Czuwaj! Druhny i druhowie zaczął się kolejny rok harcerski 2019/2020.

W naszej szkole nadal działa 2 GZ ,,Leśne ludki” i 7 DH ,,Iskierki”. Dodatkowo rozpoczęła działalność Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych „Wyjdź na pole”. Uczniowie z kilkudziesięciu gmin województwa małopolskiego mogą spędzać wolny czas
w świetlicach podwórkowych utworzonych przez Chorągiew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt powstał dzięki unijnemu wsparciu i będzie realizowany przez 26 miesięcy. Zakładała stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP i wolontariusze) pracują metodę harcerską.
Zajęcia odbywają się co najmniej raz w tygodniu, przez dwie godziny w oparciu
o roczne plany. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w grach, zabawach, turniejach zespołowych oraz zwiedzaniu swojej miejscowości i jej okolic. Uczestnicy projektu będą mogli także rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje społeczne i obywatelskie, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu.
We wrześniu zuchy i harcerze oraz uczestnicy świetlicy z Tworkowej mogli wspólnie spędzić czas realizując swoje zadania. Zaczęliśmy od wspomnień z letniego wypoczynku
w Pogorzelicy, udaliśmy się Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Czchów
i Zakliczyn.GALERIA FOTO Integrowaliśmy się w zastępach i drużynach pamiętając o zdrowym odżywianiu
i aktywności ruchowej.

tekst i foto druhna Regina

Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r. Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r. Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r.
Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r. Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r. Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r.
Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r. Czytaj więcej: Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 2 września po mszy św. młodzież, rodzice i nauczyciele zgromadzili się na sali gimnastycznej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po części ogólnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom sukcesów w nauce.

Czytaj więcej: Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2019/2020 Czytaj więcej: Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2019/2020 Czytaj więcej: Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2019/2020