Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. J. Paderewskiego

Tworkowa, 06.04.2020

 

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. J. Paderewskiego

w Tworkowej z dn. 6 kwietnia, dotyczący REKRUTACJI NA R. SZK. 2020/21

 

Uprzejmie informuję zainteresowanych rodziców,

wszystkie złożone wnioski dotyczące rekrutacji zostały rozpatrzone pozytywnie

i lista dzieci przyjętych do kl. I szkoły podstawowej oraz do oddziału przedszkolnego

na r. szk. 2020/21

zawiera WSZYSTKIE nazwiska dzieci, których rodzice złożyli stosowne dokumenty.

Jednocześnie informuję, że zarówno w oddziale przedszkolnym

jak i w kl. I są jeszcze liczne wolne miejsca.

Termin rekrutacji uzupełniającej (na wolne miejsca): kwiecień 2020 oraz 17- 22 sierpnia 2020 (bez zmian)

 

 

Beata Pomorska,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej