WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKĄ ZAGRANICZNĄ

Nie ma lepszej motywacji do nauki języka obcego niż kontakt z osobą mówiącą w danym języku. Aby wzbódzić wśród uczniów większą chęć do nauki języka angielskiego, a także przybliżyć im obcą kulturę, nasza szkoła w tym roku rozpoczęła współpracę z katolicką szkołą podstawową w Kairze. Uczniowie wymieniają się korespondencją w języku angielskim, ćwicząc zarazem umiejętność pisania w języku obcym. Otrzymaliśmy już list z Egiptu, a nasze wraz z kartkami świątecznymi też dotarły do Kairu.

Notre Dame des Apôtres School

Cairo

Egypt
North Africa

Ten list pokonał odległość ponad 4200 km aby dotrzeć do nas!

Opracowanie: Agnieszka Dorosz- opiekun projektu.

Umieszczone zdjęcia pochodzą ze strony partnerskiej szkoły na portalu facebook, adres: Notre Dame DesApotres School-Choubra Public Relations

A. Doroszang