Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. J. Paderewskiego w Tworkowej

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. I. J. Paderewskiego w Tworkowej INFORMUJE,
iż w dn. 2 – 27 marca
BĘDZIE TRWAŁ NABÓR
PIĘCIO- I SZEŚCIOLATKÓW DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
ORAZ SIEDMIOLATKÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021.
TERMIN ogłoszenia listy przyjętych: 6 kwietnia 2020 r.
Termin rekrutacji uzupełniającej (na wolne miejsca): kwiecień 2020 oraz 17- 22 sierpnia 2020
WNIOSKI I KARTY ZGŁOSZEŃ DOSTĘPNE SĄ U DYREKTORA SZKOŁY, A TAKŻE DO POBRANIA
na stronie www szkoły ztworkowa.pl.

Zał. nr 1 karta zgłoszenia dziecka 5 letniego do oddziału przedszkolnego

Zał. nr 2 karta zgłoszenia dziecka 6 letniego do oddziału przedszkolnego

Zał. nr 3 wniosek o kontynuowanie rocznego przygotowania przedszkolnego

Zał nr 4 zgłoszenie do klasy pierwszej wniosek uczeń z obwodu szkolnego

Zał nr 5 zgłoszenie do klasy pierwszej wniosek uczeń spoza obwodu szkolnego