Dzień Edukacji Narodowej 2021

" Słowo MIŁOŚĆ za ich troski,
   słowo WDZIĘCZNOŚĆ za ich trud.
   Dar to skromny, dar uczniowski
   wyśpiewany z serc jak z nut.  "

Tegoroczne obchody Święta Edukacji Narodowej rozpoczął występ artystyczny.

Dziewczęta i chłopcy pod kierunkiem p. Ani Włodarz i p. Reginy Studzińskiej wyrecytowali zapadające w pamięć strofy i złożyli życzenia. Następnie wystąpiła klasa 3, która wraz ze swoją wychowawczynią przygotowała krótką inscenizację jesienną. Mali aktorzy w kolorowych strojach zachwycili zgromadzoną publiczność. Część artystyczną zakończył wokalno - taneczny występ klasy 4, 5 i 6, przygotowany pod czyjnym okiem i w rytmach akordeonu p. Czesława Żurka. 

Kolejnym punktem akademii były życzenia składane nauczycielom przez Samorząd Szkolny wraz z małymi upominkami. Ostatnie słowo należało do Pani Dyrektor, która winszowała wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz wręczyła nagrody za sumienną i wytrwałą pracę w minionym roku szkolnym.

Również Rada Rodziców sprawiła nauczycielom niespodziankę, przygotowując smakowity poczęstunek, za co nauczyciele bardzo dziękują i doceniają zaangażowanie i pamięć.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej 2021

Prezentacja Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Po przeprowadzeniu wyborów i po podliczeniu głosów, przyszedł czas na prezentację nowego składu Samorządu Uczniowskiego.

Na krótkim apelu zarząd oraz sekcje pomocnicze zaprezentowali się społeczności szkolnej. Przewodnicząca przedstawiła plan działania na trwający rok szkolny, a następnie cały zarząd opowiedział o sobie kilka słów. Również przewodniczący sekcji dekoracyjnej i porządkowej wyjaśnili, czym będą się zajmować w najbliższych miesiącach. Na koniec zaprezentowały się także opiekunki SU, czyli panie: Gabriela Buchowicz oraz Maria Różowska.

Czytaj więcej: Prezentacja Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Informacja o świętowaniu Dnia Edukacji Narodowej

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 14 października 2021 r. obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Zachęcamy, aby uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani.

Szczegółowy plan dnia:

  1. Pierwsze 3 lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.
  2. Na 4 lekcji będzie miała miejsce akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  3. Po „apelu” (na lekcji 5) uczniowie udają się z wychowawcami do klas.
  4. O 12.20 uczniowie udają się do domu.

 

Uwaga! Prosimy także rodziców o zgłoszenie wychowawcom do 13.10.2021 (środa) informacji o koniecznej potrzebie skorzystania przez dzieci ze świetlicy szkolnej w dniu 15.10.2021 (piątek). 

Ogłoszenie nr 3 odnośnie zmian długości trwania przerw międzylekcyjnych i godzin pracy świetlicy szkolnej

Dyrektor PSP w Tworkowej informuje, że w związku z pozytywnym zaopiniowaniem wzniosku Samorządu Uczniowskiego, od dnia 4.10.2021 r. (poniedziałek) w szkole będą obowiązywały nowe ramy czasowe trwania lekcji i przerw, a także godziny pracy popołudniowej świetlicy szkolnej. 

 

Nowe ramy czasowe trwania lekcji i przerw:

 Nr lekcji  Czas trwania Przerwa 
 0 7.10 - 7.55 7.55 - 8.00    (5 min) 
 1  8.00 - 8.45  8.45 - 8.50   (5 min) 
 2  8.50 - 9.35  9.35 - 9.45    (10 min)  
3 9.45 - 10.30 10.30 - 10.35    (5 min) 
4 10.35 - 11.20 11.20 - 11.35    (15 min) 
5 11.35 - 12.20 12.20 - 12.25   (5 min) 
6 12.25 - 13.10 13.10 - 13.15     (5 min) 
7 13.15 - 14.00 14.00 - 14.05     (5 min) 
8 14.05 - 14.50 14.50 - 14.55     (5 min) 

 

Nowe godziny pracy popołudniowej świetlicy szkolnej:

 Poniedziałek 11.35 - 14.20 
 Wtorek 11.35 - 14.20  
Środa  11.35 - 14.20  
 Czwartek 12.25 - 14.20  
Piątek 11.35 - 14.20 

 

 

Z podróżnikiem przez Sardynię i Korsykę

Październik rozpoczął się bardzo geograficznie, gdyż naszą szkołę odwiedził pan podróżnik. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-3 oraz 4-8.

Podróżnik opowiedział uczniom o Sardynii i Korsyce, czyli dwóch wyspach na Morzu Śródziemnym. Uczniowie poznali po krótce ukształtowanie terenu wysp oraz kulturę i zwyczaje ich mieszkańców. Były ciekawostki i anegdoty oraz mnóstwo zdjęć, które podróżnik wykonał podczas swoich wypraw. Największym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia przedstawiające zwierzęta. Na zakończenie każdje prelekcji pan podróżnik zadawał pytania-zagadki, na które słuchacze mieli udzielić odpowiedzi. Poprawna odpowiedź wiązała się z rzeczową niespodzianką. Szczęśliwcy otrzymali kalendarze z autografem pana podróżnika.

Czytaj więcej: Z podróżnikiem przez Sardynię i Korsykę

Dzień Chłopaka 2021

"Wielu uśmiechów, a mało złości,
jak najmniej smutków, dużo radości,
długich wakacji i moc słodyczy,
tego Wam dzisiaj Samorząd Uczniowski życzy!"

Tymi słowami dziewczyny z Samorządu Szkolnego złożyły życzenia wszystkim chłopcom i mężczyznom w naszej szkole. Na pamiątkę tego dnia męska część naszej szkolnej społeczności została obdarowana medalami. Również koleżanki z poszczególnych klas i panie nauczycielki przygotowały dla chłopców niespodzianki. Oczywiście słodkie!

Czytaj więcej: Dzień Chłopaka 2021

Ogłoszenie nr 2 odnośnie zmian długości trwania przerw międzylekcyjnych i godzin pracy świetlicy szkolnej

Dyrektor PSP w Tworkowej informuje, iż planowana jest zmiana długości trwania przerw międzylekcyjnych oraz godzin pracy świetlicy szkolnej. 

W związku z wnioskiem wystosowanym przez Radę Samorządu Uczniowskiego w sprawie skrócenia przerw międzylekcyjnych obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. J. Paderewskiego w Tworkowej Dyrekcja przedstawia do zaopiniowania niniejszą propozycję zmian.

UWAGA: Proszę pamiętać, że skrócenie czasu przerw spowoduje także proporcjonalną zmianę czasu pracy ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

lekcja 0. 7.10-7.55
przerwa 7.55-8.00 (5min.)

lekcja 1. 8.00-8.45
przerwa 8.45-8.50 (5min.)

lekcja 2. 8.50-9.35
przerwa 9.35-9.45 (10 min.)

lekcja 3. 9.45-10.30
przerwa 10.30-10.35 (5 min.)

lekcja 4. 10.35-11.20
przerwa 11.20-11.35 (15min.)

lekcja 5. 11.35- 12.20
przerwa 12.20-12.25 (5min.)

lekcja 6. 12.25-13.10
13.10-13.15 (5min.)

lekcja 7. 13.15-14.00
przerwa 14.00-14.05 (5min.)

lekcja 8. 14.05-14.50
przerwa 14.50-14.55 (5min.)

 

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 14,

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) - § 1 pkt 6, § 2.

 

Edyta Czyżycka
P.O. Dyrektora PSP w Tworkowej 

Sprzątamy świat!

Tegoroczną akcję "Sprzątania świata" rozpoczęła klasa III.

Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki i worki oraz ubrani w odblaskowe kamizelki, oczywiście dla widoczności i bezpieczeństwa, udali się na poszukiwanie śmieci i odpadków, które zamiast trafić do koszy zostały wyrzucone w trawę lub na chodnik. Wraz ze swoją wychowawczynią posprzątali teren wokół budynku szkoły oraz chodnik prowadzący do kościoła. Brawo, trzeciaki!

Czytaj więcej: Sprzątamy świat!

Informacja o spotkaniu z podróżnikiem

Dnia 1.10.2021 r. (tj. PIĄTEK) odbędzie się podróżnicza prelekcja dla małych i dużych. 

Spotkanie z podróżnikiem będzie podzielone na dwie grupy:

- klasy 0-3 o godzinie 8:20 (czas trwania 45 minut)

- klasy 4-8 o godzinie 9:00 (czas trwania 90 minut)

Tematyka spotkań: dla młodszych KORSYKA, dla starszych: KORSYKA I SARDYNIA.

Ceny biletów: dla młodszych 6 zł, dla starszych 8 zł.

 

ZAPRASZAMY!

Informacja o fluoryzacji

Dnia 23.09.2021 r. (tj. CZWARTEK) klasy I - VI będą miały fluoryzację. Uczniowie proszeni są o przyniesienie szczoteczek.