Konkurs "Bezpieczne wakacje..."

konkursKonkurs!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt.:
„Bezpieczne wakacje, czyli jak unikać letnich niebezpieczeństw”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
klas 0-3 oraz klas 4-8.

Należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A3.

Prace należy składać do dnia 9.06 (czwartek) u p. Marty Potoczek
lub u wychowawców.

Komisja będzie oceniać:

- ciekawe pomysły
- technikę wykonania pracy
- staranność.

Mile widziana pomoc rodziców i rodzeństwa.