Ogłoszenie odnośnie zebrania z rodzicami

Dyrektor PSP w Tworkowej informuje, że 24 listopada 2020r. (wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zebranie będzie miało charakter spotkania online, składającego się z dwóch części:

godz. 16:00 - zebranie ogólne z dyrektorem (link pojawi się na poczcie dziennika elektronicznego rodzica)

godz. 17:00 - zebranie klasowe z wychowawcą (link pojawi się w terminarzu danej klasy w dzienniku elektronicznym)

 

"Marsz, marsz Dąbrowski..." w uczniowskich domach

W przeddzień narodowego Święta Niepodległości "Mazurek Dąbrowskiego" zabrzmiał również w domach naszych uczniów.

Nie mogąc być fizycznie w szkole z powodu trwającej pandemii, uczniowie odśpiewali hymn w swoich domach. Oczywiście w odświętnych strojach i z kotylionami na piersiach. Pamiątkowe fotografie wyszły znakomicie!

Czytaj więcej: "Marsz, marsz Dąbrowski..." w uczniowskich domach

Szkoła do hymnu

Z okazji narodowego Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zebrali się na korytarzu dolnym o godz. 11:11, aby uroczyście odśpiewać "Mazurka Dabrowskiego".

Klasa "0" przygotowała się celująco! Odświętne stroje i biało-czerwone kotyliony robiły wrażenie. Również pozostali uczniowie, mimo fizycznej nieobecności w szkole, dołączyli się do wspólnego śpiewu poprzez połączenie internetowe. Oczywiście odświętnie ubrani. Gdy wybiła wyczekiwana godzina, po całym budynku rozniósł się donośny śpiew: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy..."

Czytaj więcej: Szkoła do hymnu

Ogłoszenie odnośnie nauczania stacjonarnego kl.0 oraz opieki świetlicowej

1. Klasa "0" wraca do nauki stacjonarnej w najbliższy wtorek (10.11.2020r.).

Zajęcia odbywają się z dotychczasowym planem zajęć. Klasy I - III muszą niestety dołączyć do klas IV - VIII i pozostać na nauczaniu zdalnym.

2. Prosimy o zgłaszanie na świetlicę szkolną dzieci:
- z klasy "0", jeśli rodzice/opiekunowie pracują
- dzieci z klas I - III, jeśli rodzice pracują, realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Z poważaniem,
Beata Pomorska

Komunikat nr 3 odnośnie nauczania zdalnego

Drodzy Rodzice!

Poniżej kopia wiadomosci od MEN.
Bardzo prosze o zgłaszanie trudnych warunków domowych do wychowawców klas. 

Z poważaniem
Beata Pomorska

 

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://liblink.pl/VosSt9jO8X

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


Załączniki:

   Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. - komunikat MEN
   Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe

Komunikat nr 2 odnośnie nauczania zdalnego

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 5.11.2020r. w sprawie: trybu nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej w oddziale przedszkolnym.

 

Uprzejmie informuję, iż:

Zgodnie z komunikatem MEN z dn. 4 listopada 2020 r., od wtorku 10-go listopada wracają do naszej szkoły tylko dzieci z oddziału przedszkolnego.

Nauczanie zdalne prowadzone będzie w klasach I – VIII, na razie do 29 listopada.

Zachęcam do zapoznania się z całością komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

 

Z poważaniem,
Beata Pomorska

Komunikat odnośnie nauczania zdalnego

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 27.10.2020r. w sprawie: zmiany trybu nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej ze stacjonarnego na tryb zdalny.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27.10.2020 nr NEP-WB-440-15/20 ON-434-1-32/20 oraz zgody Burmistrza Czchowa z dnia 27.10.2020r.

W okresie od dnia 28 października 2020r. do dnia 9 listopada 2020r. zawieszam zajęcia stacjonarne i wprowadzam tryb nauki zdalnej dla wszystkich uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego.

Zmiana ta jest podyktowana brakiem możliwości zapewnienia ciągłości nauczania ze względu na absencje nauczycieli.

Powrót do nauczania stacjonarnego będzie możliwy po ustabilizowaniu sytuacji kadrowej.

 

Z poważaniem,
Beata Pomorska

Ślubowanie klasy I

W tym roku ślubowanie klasy I zostało połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 

Po krótkiej akademii na scenę wkroczyły pierwszaki ze swoją panią wychowawczynią. Pani Jola Mędrek fantastycznie przygotowała małych artystów do występu. Pierwszaki recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a nawet tańczyły. Dzieci miały kolorowe rekwizyty i szerokie uśmiechy na twarzach. Publiczność była zachwycona i głośno biła występującym brawo. Potem pierwszaki uroczyście wygłosiły tekst ślubowania, powtarzając go za panią Jolą i trzymając uniesione uroczyście dwa palce prawej ręki. Na koniec pani Dyrektor za pomocą kolorowego ołówka pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia PSP w Tworkowej.

Czytaj więcej: Ślubowanie klasy I

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Święto Edukacji jest w naszej szkole obchodzone bardzo uroczyście. 

Również w tym roku atmosfera 14 października była podniosła. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej akademii przygotowanej przez starszych uczniów i p. Marię Różowską przy akompaniamencie p. Czesława Żurka. Były wiersze, piosenki, życzenia i kwiaty. Wyszło fantastycznie!

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej 2020

Spotkanie z podróżnikiem

Dzień 14.10.2020 dostarczył uczniom wielu wrażeń. Rozpoczął się spotkaniem z podróżnikiem. Temat prelekcji brzmiał: "Dookoła Polski na dwóch kółkach i nie tylko".

Najpierw zgromadzili się uczniowie klas 0-4, a potem starszaki. Pan podróżnik przytaczał ciekawe historie związane z różnymi miejscami w naszym kraju. Opowiadał o parkach narodowych i krajobrazowych, których trasy pokonywał jadąc rowerem. Snuł opowieści o wojennych fortyfikacjach i interesujących budowlach. Były ciekawostki i anegdoty. Wszyscy uczniowie byli zasłuchani i bardzo zaciekawieni.

Czytaj więcej: Spotkanie z podróżnikiem