Podziękowanie za udział w akcji "Kolega-Koledze"

caritasPODZIĘKOWANIE

Caritas diecezji tarnowskiej słada wyrazy wdzięczności społeczności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej za włączenie się w ogólnopolską akcję "Kolega-Koledze" i przekazanie przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu.

Tarnów, 27 października 2023