"Otwórz oczy, spójrz na świat, pomóż trochę - BĄDŹ COŚ WART!"

,,Otwórz oczy, spójrz na świat, pomóż trochę - BĄDŹ COŚ WART! " Pod takim hasłem w drugim półroczu rozpoczęły się akcje charytatywne.

3 marca zakończyła się zbiórka ,,Paczka dla Ukrainy", która została zorganizowana w szkole przez Szkolne Koło Caritas w porozumieniu  z Parafialnym Caritasem. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym. To dzięki Wam udało się zebrać potrzebne produkty z listy.
Druga akcja z inicjatywy zuchów trwa do końca marca i ma na celu udzielenie pomocy rzeczowej zwierzakom przebywających w schronisku w Borku. 
 
Regina Studzińska

 

wolontariat wolontariat wolontariat