Harcerskie wieści listopad 2014

Czuwaj!
ha02ha03„Płonie ognisko i szumią knieje „ słowami tej harcerskiej piosenki druhny i druhowie we wrześniu rozpoczęli harcerski start. Przy wspólnym ognisku na piekli kiełbaski i ziemniaki. Zorganizowali rozgrywki sportowe. Dominowała piłka nożna. Wykonali piękne latawce. Drużyna została zapoznana z planem pracy w bieżącym roku szkolnym. Z pełnym zapałem przystąpili do przygotowań aby wziąć udział w Jesiennym Turnieju Zuchów i Harcerzy w Piaskach Drużkowie.


    ha05 ha0111 października 2014 roku druhny i druhowie z naszej szkoły wzięli udział w Jesiennym Turnieju Zuchów i Harcerzy o puchar najlepszej drużyny harcerskiej i zuchowej zorganizowanym przez Komendę Hufca w Brzesku. wyjechaliśmy do Piaski Drużków aby zmierzyć się z drużynami z powiatu brzeskiego. Zmagaliśmy się z trudnymi zadaniami, które były odpowiednio punktowane. Obydwie drużyny musiały wykazać się zdolnościami plastycznymi i muzycznymi , namalować jesienne krajobrazy oraz zaśpiewać po dwie piosenki. Następnie należało zaprezentować znajomość z prawa zuchowego i harcerskiego, elementy samarytanki i pionierki, przedstawić niektóre fakty historyczne, rozwiązywać krzyżówki i rebusy, wziąć udział w konkurencji sportowej. W przerwie można było posilić się obiadem i pyszną drożdżówką. Po wykonaniu zadań komisja zajęła się podliczaniem punktów. Gromada zuchowa i Drużyna harcerka zajęły trzecie miejsce. Na wieczornym apelu druhna komendantka wręczyła drużynom dyplomy oraz uhonorowała obydwie drużyny statuetkami.