Komunikat odnośnie nauczania zdalnego

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 27.10.2020r. w sprawie: zmiany trybu nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej ze stacjonarnego na tryb zdalny.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27.10.2020 nr NEP-WB-440-15/20 ON-434-1-32/20 oraz zgody Burmistrza Czchowa z dnia 27.10.2020r.

W okresie od dnia 28 października 2020r. do dnia 9 listopada 2020r. zawieszam zajęcia stacjonarne i wprowadzam tryb nauki zdalnej dla wszystkich uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego.

Zmiana ta jest podyktowana brakiem możliwości zapewnienia ciągłości nauczania ze względu na absencje nauczycieli.

Powrót do nauczania stacjonarnego będzie możliwy po ustabilizowaniu sytuacji kadrowej.

 

Z poważaniem,
Beata Pomorska