SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA 2019

23 października 2019 pięcioosobowa drużyna 5-latków i pięcioosobowa drużyna 6-latków uczestniczyła w  Spartakiadzie Przedszkolaka ,która odbyła się w Czchowie. Rozpoczęła się ona uroczystym przemarszem przez halę sportową wszystkich drużyn z poszczególnych szkół i przedszkoli, a każda z nich ze swoim transparentem . Nasze dzieci pięknie zaprezentowały się w tej defiladzie, w nowych czerwono-granatowych strojach ,które zostały zakupione przez Radę Rodziców.
Następnie rozpoczęły się zawody sportowe.Każda drużyna musiała wykonać 4 zadania ,które były dostosowane do wieku dzieci .Wszystkie konkurencje sprawiały dzieciom wiele radości i były żywo dopingowane przez rodziców i nauczycieli. Każda grupa starała się wykonać zadanie jak
najszybciej i jak najlepiej ,aby zdobyć to upragnione I miejsce.
Naszym drużynom to się udało,a otrzymane nagrody(klocki,piłka do skakania,gra) wzbogaciły naszą salę przedszkolną i będą służyły wszystkim dzieciom do zabawy.
Marta Cabała
 Spartakiada przedszkolaka 2019r.  Spartakiada przedszkolaka 2019r.  Spartakiada przedszkolaka 2019r.
 Spartakiada przedszkolaka 2019r.  Spartakiada przedszkolaka 2019r.  Spartakiada przedszkolaka 2019r.