Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Gimnazjalnym w Tworkowej informuje, iż od 4 września 2017r. w naszej szkole rozpocznie działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”. 

Jest on realizowany w ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, do którego przystąpiła gmina Czchów. Projekt jest współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020r.

Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, dostarczenie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a także poszerzenie wiedzy rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Adresatami działań podejmowanych w ramach „ SPInKi” są uczniowie naszego gimnazjum, ich rodzice oraz nauczyciele. Wsparcie doradcze polegać będzie na prowadzeniu warsztatów dla uczniów klasy III gimnazjum, (w dalszej perspektywie również uczniów szkoły podstawowej), konsultacji indywidualnych dla uczniów i ich rodziców, organizacji wycieczek do zakładów pracy, uczestnictwo w Targach Edukacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W dniach od 4 września do 08 września 2017r. wśród uczniów gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia. Komisja rekrutacyjna dokona naboru uczestników projektu  zgodnie z regulaminem rekrutacji.