Spacer z Marzanną

 Marzanna  Marzanna  Marzanna

„Czym powitać cię Wiosenko,
gdy zielona wracasz znów.
           Chyba tańcem i piosenką,
           bo to milsze jest od słów”.
Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. W środę 21 marca, dzieci z klas, 0, I-III, zgodnie z ludową tradycją przeganiały Zimę. Z tej okazji każda klasa przygotowała ekologiczną kukłę.
Zimę pożegnaliśmy spacerem z Marzanną przez wieś oraz okrzykami „Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, Zimę pożegnamy, Wiosnę przywitamy!!” .

B.Kantek-Pawlik