Zestaw podręczników dla gimnazjum klasa 3 – rok szkolny 2014/2015

Opublikowano: poniedziałek, 24, listopad 2014

Przedmiot

lub rodzaj zajęć

Autor podręcznika

Tytuł i seria

wydawnictwo

Numer dopuszczenia

numer w Szkolnym

Zestawie

1.Biologia

Beata Sągin,

A. Boczanowski,

M. Sęktas

„Puls życia 3.”

 

"Nowa Era"

 

58/3/2010

9/G/III

2.Język polski

 Bobiński W.

 

 

 

 

Zofia Czarnecka- Rudzik

„Świat w słowach i obrazach.”

 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum.

 

„Gramatyka i stylistyka 3”

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

 

WSiP

26/3/2010

 

 

 

 

164/3/2009

 

1G/III

 

 

 

 1a/G/III

3.Język angielski

Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker

Upbeat 3

 

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

25/3/2009

 

 

2/G/III

4.Język niemiecki

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

 

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

„aha! Neu-3A.” Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum

 

 „aha! Neu-3B.” Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum

WSiP

 

 

 

WSiP

86/5/2009

 

 

 

87/6/2009

4a/G/III

 

 

 

4b/G/III

 

5.Historia

Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

„Podróże w czasie.”

Historia 3. Podręcznik do gimnazjum

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

158/3/2011

 

3/G/III

6.Geografia

 

Marek Więckowski

„Odkrywamy świat.”

Część 3. Podręcznik dla gimnazjum

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

116/3/2010

 

 

10/G/III

 

 

7.Chemia

Zofia Kluz, Krystyna Łopata,

Ewa Odrowąż

Michał M. Poźniczek

„Chemia w gimnazjum.” Podręcznik

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

182/2009

 

 

 

 

8/G/I-III

 

 

 

8..Fizyka

redakcja Barbara Sagnowska

„Świat fizyki 3”

 

 Wydawnictwo "ZamKor"

11/3/2010

 

7/G/III

9..Matematyka

Z. Bolałek

Dobrowolska M.

M. Jucewicz

M. Karpiński

 „Matematyka 3.” Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum

Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe

 

168/3/2011

5/G/III

10Zajęcia artystyczne

Beata Marcinkowska

Kraina sztuki. Zeszyt ćwiczeń' Sztuka w przestrzeni publicznej”

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

 

11.Religia

Red. Ks. Zbigniew Marek

„Jezus prowadzi i zbawia”

Seria „W drodze do Emaus”

WAM- Kraków

AX-33-01/1-1

14/G/III

12.Edukacja dla bezpieczeń-stwa.

Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum

Wydawnictwo PWN

193/2009

16/G/I-III

 

13 Zajęcia techniczne