Zlot harcerski w Jadownikach 2022

Opublikowano: wtorek, 31, maj 2022

28 maja 2022 roku w Jadownikach odbył się zlot harcerski "Z Bohaterem Hufca od pół wieku", w którym wzięło udział ponad 150 zuchów, harcerzy i instruktorów naszego hufca.

Przed południem odbyły się dwa konkursy o Mikołaju Koperniku: recytatorski, w którym wzięły udział harcerki dh. Julia Potok (zajęła II miejsce) i dh. Małgorzata Kornaś. Natomiast zuchów reprezentowała dh. Amelia Dudek, która zwyciężyła, a dh. Witold Urban zajął III miejsce. W konkursie wiedzy z drużyny harcerskiej  udział wzięła dh. Magdalena Leszczyńska, a z gromady zuchowej dh. Julia Dudek. 

Po obiedzie wielka gra terenowa o Układzie Słonecznym. Zlotem w Jadownikach zainaugurowaliśmy Hufcowy Rok Kopernikowski, który podsumujemy w maju 2023 roku, dokładnie w 50. Rocznicę ogłoszenia Mikołaja Kopernika Bohaterem naszego hufca!

druhny Marta i Regina

 

zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach
zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach zlot w Jadownikach