Rozstrzygnięcie konkursu "Laurka dla Ziemi"

Jury w składzie: Gabriela Buchowicz i Joanna Święcicka-Policht oceniło 24 prace konkursowe. Miało przy tym twardy orzech do zgryzeniania.

Różnorodne techniki wykonania laurek oraz piękne wierszyki z życzeniami dla naszej planety sprawiły niemałą trudność w wyborze zwycięskich prac. Ostateczne wyniki prezentują się następująco:

I miejsce: Michał Maciaś kl. I
                 Gniewomir Włodarczyk kl. I
                 Julia Kostrzewa kl. II

II miejsce:  Magdalena Pajor kl. 0
                   Karol Kołodziej kl. I
                   Amelia Dudek kl. II

III miejsce:  Natalia Dychus kl. 0
                     Emilia Sowa kl. I
                     Zofia Cecuga kl. II

Wyróżnienia:  Natan Sikora kl. I
                       Zuzanna Jewuła kl. III
                       Julia Potok kl. III
                       Bartłomiej Maciaś kl. III

Wszyscy laureci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Gratulujemy!

 

Konkursowe prace można podziwiać na wystawie zorganizowanej na dolnym korytarzu naszej szkoły oraz w galerii poniżej. Zapraszamy do obejrzenia!

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu "Laurka dla Ziemi"

Rozstrzygnięcie konkursu na Ekozabawkę

Konkurs na Ekozabawkę zorganizowany przez p. Jolę Mędrek okazał się strzałem w dziesiątkę!

Chętnych do stworzenia własnej zabawki z odpadów wtórnych było tak wielu, że decyzja o tym, kto zwyciężył okazała się dla Jury niezwykle trudna. Ostatecznie wygrali wszyscy, gdyż każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i mały upominek. Gratulujemy!

Konkursowe prace można podziwiać na wystawie zorganizowanej na dolnym korytarzu naszej szkoły oraz w galerii poniżej. Zapraszamy do obejrzenia!

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu na Ekozabawkę

Ekologiczne inspiracje plastyczne

Dzień Bez Samochodu i Dzień Ziemi zainspirowały uczniów do wykonania plastycznych prac. Zobaczcie, co udało im się stworzyć.

Czytaj więcej: Ekologiczne inspiracje plastyczne

Komunikat nr 13 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 22.04.2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły od dn. 26 kwietnia 2021 r.:

 

W dniach 26-30 kwietnia 2021 r. szkoła prowadzi:

- kształcenie stacjonarnie dla oddziału przedszkolnego

- kształcenie hybrydowe dla klas I – III

- kształcenie stacjonarnie dla części uczniów klas I – VIII 

               - zajęcia logopedyczne 

               - zajęcia surdologopedyczne

               - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

               - konsultcje przedmiotowe dla ósmoklasistów (we wtorek i czwartek)

 

O szczegółach poinformują uczniów i rodziców poprzez pocztę dziennika Librus nauczyciele prowadzący zajęcia.

Beata Pomorska
Dyrektor PSP w Tworkowej

Trwające konkursy

Czytaj więcej: Trwające konkursyKonkurs fotograficzny "Wędrówki Orła Białego"

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.

Zadaniem uczestników konkursu jest wydrukowanie lub narysowanie godła Polski na kartce A4, a następnie zrobienie mu zdjęcia na tle jakiegoś krajobrazu.

Termin składania zdjęć: 18.05.2021r.

Szczegółowy regulamin na stronie szkoły.

Regulamin_konkursu_fotograficznego

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Trwające konkursy

 

Witaj maj 3 maj...

Niedługo będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej. W tym roku przypada 230 rocznica tego radosnego Święta, dlatego zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat bohaterów lub wydarzeń związanych z konstytucją majową uchwaloną w 1791 roku. 

Termin składania prac: 18 maj 2021 r.

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie szkoły: www.zstworkowa.pl

Regulamin_konkursu_plastycznego

Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego na prezentację multimedialną z okazji DNIA ZIEMI 2021 pod hasłem: "Przywróć naszą planetę"

Do konkursu zgłoszonych zostało 14 prezentacji, które zostały ocenione przez komisję konkursową: Joanna Święcicka- Policht , Gabriela Buchowicz  i Janina Buchowicz.
 
Wyniki prezentują się następująco :
 
I  MIEJSCE:   Jessica Staszczyk  kl V              Prezentacja_Dzien_Ziemi_Jessica_Staszczyk_5
                      Sebastian Włodarczyk kl V         
Prezentacja_Dzien_Ziemi_Sebastian_Wlodarczyk_5
 
II MIEJSCE:  Magdalena Leszczyńska kl VI    
                      Kacper Sikora kl V                       Prezentacja_Dzien_Ziemi_Kacper_Sikora_5
 
III MIEJSCE:    Julia Domagała kl VI           Prezentacja_Dzien_Ziemi_Julia_Domagala_6
                         Mariola Pach kl VII              Prezentacja_Dzien_Ziemi_Mariola_Pach_7
 
 
IV MIEJSCE    Marian Sroka kl IV         Prezentacja_Dzien_Ziemi_Marian_Sroka_4
                        Karolina Sroka kl V       Prezentacja_Dzien_Ziemi_Karolina_Sroka_5
 
Wyróżnienie otrzymują:   1. Emilia Włodarczyk kl IV       Prezentacja_Dzien_Ziemi_Emilia_Wlodarczyk_4
                                          2.Barbara Cecuga kl VII          Prezentacja_Dzien_Ziemi_Barbara_Cecuga_7
                                          3. Oliwia Kupiec kl VI      
                                          4. Marlena Klecka kl VI            Prezentacja_Dzien_Ziemi_Marlena_Klecka_6
 
Dyplomy za udział otrzymują także: Dawid Maciaś kl V, Małgorzata Cecuga kl V i Alicja Pach kl V.
 
Linki do prac zwycięskich znajdują się powyżej.
   
                       SERDECZNIE GRATULUJEMY !!
 
  Po odbiór dyplomu zapraszamy w wolnej chwili do sekretariatu od 22.04 - 25.06.2021 r
 
                                                                      Dziękuję!
                                                                             Janina Buchowicz

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego na prezentację multimedialną z okazji DNIA ZIEMI 2021 pod...

Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zstworkowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

Deklarację  sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Papuga, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub sekretariat szkoły, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 68 42 306.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego
Tworkowa 36
32 – 863 Tymowa

 1. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: jedno główne oraz 2 boczne, znajdujące się od ulicy głównej, czyli drogi krajowej nr 75. Do wejścia głównego prowadzą schody i nie ma podjazdów dla niepełnosprawnych. Dwa wejścia boczne znajdują się na prawo od wejścia głównego i są dostępne dla niepełnosprawnych. Nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Komunikat nr 12 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 19 kwietnia 2021

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły od dn. 19 kwietnia 2021 r.:

W dniach 19 - 23 kwietnia 2021 r. szkoła prowadzi stacjonarnie kształcenie dla oddziału przedszkolnego oraz dodatkowo dla niektórych uczniów klas I - VIII: 

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia surdologopedyczne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- konsultcje przedmiotowe dla ósmoklasistów (we wtorek)

Pozostałe zajęcia obowiąkowe i dodatkowe w dalszym ciągu odbywają się w trybie zdalnym.

O szczegółach poinformują uczniów i rodziców poprzez pocztę dziennika Librus nauczyciele prowadzący zajęcia.

 

Beata Pomorska
Dyrektor PSP w Tworkowej

Film edukacyjny dla rodziców "Rozwój dziecka"

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla Państwa kolejny filmik w ramach naszego cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.

 

Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg

 

Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: https://www.wspierajmarzenia.pl/

Laureat konkursu "Bezpieczne zachowania w sieci"

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 MOKSiR zorganizował konkurs multimedialny "Bezpieczne zachowania w sieci".

Z naszej szkoły udział w tym konkursie wziął Patryk Pattocy z klasy 7, zdobywając II miejsce.

Gratulacje!

 

Czytaj więcej: Laureat konkursu Czytaj więcej: Laureat konkursu  

Dyplom otrzymuje Patryk Pattocy za zajęcie II miejsca w konkursie multimedialnym "Bezpieczne zachowania w sieci".

Z up. Burmistrza (-) mgr Marzena Potoczek
Dyrektor MOKSiR (-) mgr Elżbieta Ogiela
Jury: Rafał Matuszczyk, Rafał Kopytko

Czchów, 7 kwietnia 2021r.