Informacja o organizacji pracy szkoły w dniu 20.06.2024 r.

Z powodu organizacji zakończenia roku szkolnego dla ósmoklasistów i ich oficjalnego pożegnania przypadającego
na dzień 20.06.2024 r. (czwartek) obowiązkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich oddziałów
odbywają się według poniższego harmonogramu:

8:00-11:30- zajęcia według podziału godzin

11:30 - koniec zajęć dla klas 0-3 i rozejście się do domów

11:30 -12:30 - apel z okazji pożegnania kl. 8, w którym uczestniczą klasy 4-8

12:30 - koniec zajęć dla klas 4-6 i rozejście się do domów

12:30 - poczęstunek dla klas 7-8

17:00 - dyskoteka dla klas 7-8

Zajęcia świetlicowe według zgłoszonych potrzeb.