Informacja o organizacji pracy szkoły w dniu Święta Szkoły - 10 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Dyrektor PSP w Tworkowej zarządza, co następuje:

W dniu 10.11.2022 obowiązkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich oddziałów od godz. 9.00 do 12.20 i odbędą się według poniższego harmonogramu:

7.00 – 9.00 – świetlica poranna

9.00 – uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

10.00 – przerwa śniadaniowa

10.15 – lekcja wychowawcza poświęcona treściom patriotycznym oraz patronowi szkoły

11.11 – udział w akcji „Szkoła do hymnu”

11.20 – obiad

11.35 - rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród

12.20 - koniec zajęć obowiązkowych

14.30 - koniec zajęć na świetlicy