Pomaganie w zielonym stanie, czyli trochę irlandzkiej kultury i akcji charytatywnej

Z okazji Dnia Świętego Patryka, w naszej szkole było bardzo zielono.

Królowała muzyka irlandzka, tańce i wspólne zabawy. Pamiętaliśmy także o cierpiących ludziach w Ukrainie i przy okazji udało nam się zebrać trochę funduszy, które wesprą Polską Misję Medyczną wspierającą ukraińskie szpitale. Brawo My Wszyscy!

Specjalne podziękowania jednak dla rodziców, bez których z pewnością nie udało by się tego osiągnąć.

Agnieszka Dorosz

 

dzień św. Patryka dzień św. Patryka dzień św. Patryka
dzień św. Patryka dzień św. Patryka dzień św. Patryka
dzień św. Patryka dzień św. Patryka dzień św. Patryka
dzień św. Patryka dzień św. Patryka dzień św. Patryka
dzień św. Patryka dzień św. Patryka dzień św. Patryka
dzień św. Patryka dzień św. Patryka dzień św. Patryka
dzień św. Patryka dzień św. Patryka