Wiosenne zadania dla klas 0-3

UWAGA!!

Z okazji POWITANIA WIOSNY zapraszamy do udziału w KONKURSOWYCH ZADANIACH.

Klasa 0: PORTRET BOCIANA 
Praca plastyczna na kartce z bloku A4. Technika dowolna. Pracę należy podpisać.

KLASA 1: ZWIASTUN WIOSNY
Praca plastyczna. Format A4. Technika: wydzieranka z kolorowego papieru. Pracę należy podpisać.

Klasa 2: BUKIET WIOSENNYCH KWIATÓW
Kwiaty należy wykonać z kolorowego papieru, bibuły, krepiny, meteriału itp. Kwiaty należy umocować na patyczku lub drucie. Bukiet powinien zawierać min. 3 kwiaty.

Klasa 3: ŻYCZENIA DLA WIOSNY
Życzenia należy ułożyć i starannie napisać na kartce z uwzględnieniem zasad pisania życzeń. Należy umieć płynnie odczytać napisane życzenia.

Klasa 4: WIERSZ O TEMATYCE WIOSENNEJ
Ułożyć i napisać starannie na kartce wiersz o tematyce wiosennej. Wiersz powienien zawierać: tytuł, min. 2 zwrotki i podpis autora. Należy umieć płynnie go odczytać.

Życzymy udanej zabawy :)

 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas apelu z okazji powitania Pierwszego Dnia Wiosny 21 marca.
Termin składania prac: 21 marca.

Organizatorzy:
p. Jolanta Mędrek
p. Gabriela Buchowicz