Ogłoszenie nr 4 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły w dniu Święta Szkoły (8.11.2021r.)

Dyrektor PSP w Tworkowej informuje, że z powodu przeniesienia Święta Szkoły przypadającego na dzień 6.11.2021 r. (sobota)
na dzień 8.11.2021 r. (poniedziałek) obowiązkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich oddziałów odbywają się
w godzinach od 9:30 do 12:20 według poniższego harmonogramu:

9:30 - Powitanie, prelekcja o dzieciństwie I.J. Paderewskiego-patrona szkoły.

10:00 - Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

11:00 - Przerwa obiadowa.

11:15 - Koncert gości ze szkoły muzycznej w Domosławicach.

12:20 - Zakończenie zajęć obowiązkowych.

14:05 - Zakończenie zajęć świetlicy szkolnej.

 

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 68 ust.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 59)

 

Edyta Czyżycka
P.O. Dyrektora PSP w Tworkowej