Komunikat nr 14 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 4 maja 2021 r.

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły od dn. 4 maja 2021 r.:

 

Od dnia 4 maja 2021 r. (wtorek) szkoła prowadzi:

- kształcenie stacjonarne dla oddziału przedszkolnego

- kształcenie stacjonarne dla klas I – III (łącznie ze świetlicą poranną i popołudniową)

- kształcenie stacjonarnie dla części uczniów klas IV – VIII:

               - zajęcia logopedyczne 

               - zajęcia surdologopedyczne

               - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

               - konsultcje przedmiotowe dla ósmoklasistów (we wtorek i czwartek)

 

O szczegółach zajęć dodatkowych informują uczniów i rodziców poprzez pocztę dziennika Librus nauczyciele prowadzący zajęcia.

Beata Pomorska
Dyrektor PSP w Tworkowej