Komunikat nr 13 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 22.04.2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły od dn. 26 kwietnia 2021 r.:

 

W dniach 26-30 kwietnia 2021 r. szkoła prowadzi:

- kształcenie stacjonarnie dla oddziału przedszkolnego

- kształcenie hybrydowe dla klas I – III

- kształcenie stacjonarnie dla części uczniów klas I – VIII 

               - zajęcia logopedyczne 

               - zajęcia surdologopedyczne

               - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

               - konsultcje przedmiotowe dla ósmoklasistów (we wtorek i czwartek)

 

O szczegółach poinformują uczniów i rodziców poprzez pocztę dziennika Librus nauczyciele prowadzący zajęcia.

Beata Pomorska
Dyrektor PSP w Tworkowej