Komunikat nr 12 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 19 kwietnia 2021

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły od dn. 19 kwietnia 2021 r.:

W dniach 19 - 23 kwietnia 2021 r. szkoła prowadzi stacjonarnie kształcenie dla oddziału przedszkolnego oraz dodatkowo dla niektórych uczniów klas I - VIII: 

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia surdologopedyczne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- konsultcje przedmiotowe dla ósmoklasistów (we wtorek)

Pozostałe zajęcia obowiąkowe i dodatkowe w dalszym ciągu odbywają się w trybie zdalnym.

O szczegółach poinformują uczniów i rodziców poprzez pocztę dziennika Librus nauczyciele prowadzący zajęcia.

 

Beata Pomorska
Dyrektor PSP w Tworkowej