Laureat konkursu "Bezpieczne zachowania w sieci"

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 MOKSiR zorganizował konkurs multimedialny "Bezpieczne zachowania w sieci".

Z naszej szkoły udział w tym konkursie wziął Patryk Pattocy z klasy 7, zdobywając II miejsce.

Gratulacje!

 

laureat laureat  

Dyplom otrzymuje Patryk Pattocy za zajęcie II miejsca w konkursie multimedialnym "Bezpieczne zachowania w sieci".

Z up. Burmistrza (-) mgr Marzena Potoczek
Dyrektor MOKSiR (-) mgr Elżbieta Ogiela
Jury: Rafał Matuszczyk, Rafał Kopytko

Czchów, 7 kwietnia 2021r.