Komunikat nr 11 odnośnie przedłużenia wszystkich zajęć w formie zdalnej do 18 kwietnia

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie: przedłużenia wszystkich zajęć w formie zdalnej do 18 kwietnia.

Do dnia 18 kwietnia 2021 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego w Tworkowej  prowadzi kształcenie zdalne dla oddziału przedszkolnego i klas I-VIII, w tym również zajęcia dodatkowe.

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe, najpóźniej w dniu zajęć, informują uczniów i rodziców o szczegółach za pośrednictwem dziennika Librus.

 

Beata Pomorska
Dyrektor PSP w Tworkowej