Komunikat nr 10 odnośnie wyników rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy I

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. J. Paderewskiego

w Tworkowej z dn. 7 kwietnia, dotyczący

WYNIKÓW REKRUTACJI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I

na r. szk. 2021/22

 

Uprzejmie informuję zainteresowanych rodziców,

iż wszystkie złożone wnioski dotyczące rekrutacji zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

Lista przyjętych znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły

do wglądu tylko dla zainteresowanych, w godz. 8.00 do 16.00 w dni robocze.

 

PROSIMY O ZACHOWANIE zasady DDM (dystans – dezynfekcja – maseczka)

 

Jednocześnie informuję, że zarówno w oddziale przedszkolnym jak i w kl. I są jeszcze wolne miejsca.

Termin rekrutacji uzupełniającej (na wolne miejsca): do 30 kwietnia 2021 oraz 16 - 27 sierpnia 2021

 

Beata Pomorska,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej