Komunikat nr 9 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 26 marca 2021 r

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie: zmiany organizacji pracy szkoły od dn. 29 marca 2021 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

Od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego
w Tworkowej nie prowadzi żadnych zajęć stacjonarnych.

 

Beata Pomorska
Dyrektor PSP w Tworkowej