Szkoła do hymnu

Z okazji narodowego Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zebrali się na korytarzu dolnym o godz. 11:11, aby uroczyście odśpiewać "Mazurka Dabrowskiego".

Klasa "0" przygotowała się celująco! Odświętne stroje i biało-czerwone kotyliony robiły wrażenie. Również pozostali uczniowie, mimo fizycznej nieobecności w szkole, dołączyli się do wspólnego śpiewu poprzez połączenie internetowe. Oczywiście odświętnie ubrani. Gdy wybiła wyczekiwana godzina, po całym budynku rozniósł się donośny śpiew: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy..."

śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu.
śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu.
śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu.
śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu.
śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu.
śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu.
śpiewanie hymnu. śpiewanie hymnu.