Ogłoszenie odnośnie nauczania stacjonarnego kl.0 oraz opieki świetlicowej

1. Klasa "0" wraca do nauki stacjonarnej w najbliższy wtorek (10.11.2020r.).

Zajęcia odbywają się z dotychczasowym planem zajęć. Klasy I - III muszą niestety dołączyć do klas IV - VIII i pozostać na nauczaniu zdalnym.

2. Prosimy o zgłaszanie na świetlicę szkolną dzieci:
- z klasy "0", jeśli rodzice/opiekunowie pracują
- dzieci z klas I - III, jeśli rodzice pracują, realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Z poważaniem,
Beata Pomorska