Zajęcia w Matplanecie w Gnojniku

W listopadzie uczniowie klas 0-III mieli możliwość uczestniczenia w grach i zabawach matematycznych (wg koncepcji Math Circle stworzonej przez profesorów Roberta i Ellen Kaplan z Uniwersytetu Harvarda w USA). Dzieci zostały podzielone na grupy wiekowe i zajęcia dostosowano do ich zdolności intelektualnych. Mogli też pobawić się na placu zabaw i korzystać z uroków złotej jesieni.
( R. S.)

 Gnojnik  Gnojnik  Gnojnik
 Gnojnik  Gnojnik  Gnojnik
 Gnojnik  Gnojnik  Gnojnik
 Gnojnik  Gnojnik  Gnojnik