30.10.2019 Podsumowanie programu JESTEM MAŁY - WIEM WIĘCEJ

 30 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Tworkowej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Jestem mały – wiem więcej” realizowanego przez szkołę i OSP Tworkowa przy współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Małopolskiego. Koordynatorem projektu na szczeblu wojewódzkim jest dh Łukasz Łach – wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, natomiast na szczeblu szkolnym koordynatorkami były wychowawczynie: mgr Jolanta Mędrek oraz mgr Marta Potoczek.

W projekcie udział wzięło 19 uczniów klasy drugiej i trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej. Zajęcia w formie teoretyczno – praktycznej odbywały się zarówno w szkole, jak i w remizie strażackiej. Prowadzone były przez druhów i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej: dh Grzegorza Domagałę, dh Krzysztofa Domagałę oraz dh Agnieszkę Motak z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W ramach projektu odbyło się również spotkanie z policjantem. St. sierż. Grzegorz Kupiec z Komisariatu Policji w Czchowie poruszył sprawy bezpieczeństwa dzieci oraz położył nacisk na znajomość numerów alarmowych.
Program projektu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w zagrożeniach życia, a także zapoznanie się ze sprzętem przeciwpożarowym. Na zajęciach praktycznych uczniowie na pozorantach i z użyciem fantomów ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową, postępowanie przy krwotokach, zadławieniach, utracie przytomności, itp. Uczyli się zgłaszania zagrożeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzięki projektowi nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
W trakcie trwania projektu zorganizowano konkurs plastyczny pod tytułem „Dzieli strażacy zawsze gotowi do pracy”, w którym wzięła udział znaczna ilość dzieci z naszej szkoły.
„Mali strażacy” już na początku otrzymali w prezencie mundurki, które służyły im podczas zajęć.
W czasie uroczystego podsumowania wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć prezentację multimedialną z realizacji projektu. Następnie uczniowie wystąpili w części artystycznej o tematyce strażackiej, a także zaprezentowały praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy w formie zainicjowanych scenek. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście, w tym dh Kazimierz Sady, który wraz z dh Łukaszem Łachem przeprowadzili ustny egzamin dla uczestników projektu zakończony rozdaniem certyfikatów oraz niespodzianek – maskotek strażackich.

Jolanta Mędrek

 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej Jestem mały - wiem więcej
 Jestem mały - wiem więcej