Wieści zuchowe i harcerskie – wrzesień 2019 r.

logo1


Czuj! Czuwaj! Druhny i druhowie zaczął się kolejny rok harcerski 2019/2020.

W naszej szkole nadal działa 2 GZ ,,Leśne ludki” i 7 DH ,,Iskierki”. Dodatkowo rozpoczęła działalność Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych „Wyjdź na pole”. Uczniowie z kilkudziesięciu gmin województwa małopolskiego mogą spędzać wolny czas
w świetlicach podwórkowych utworzonych przez Chorągiew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt powstał dzięki unijnemu wsparciu i będzie realizowany przez 26 miesięcy. Zakładała stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP i wolontariusze) pracują metodę harcerską.
Zajęcia odbywają się co najmniej raz w tygodniu, przez dwie godziny w oparciu
o roczne plany. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w grach, zabawach, turniejach zespołowych oraz zwiedzaniu swojej miejscowości i jej okolic. Uczestnicy projektu będą mogli także rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje społeczne i obywatelskie, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu.
We wrześniu zuchy i harcerze oraz uczestnicy świetlicy z Tworkowej mogli wspólnie spędzić czas realizując swoje zadania. Zaczęliśmy od wspomnień z letniego wypoczynku
w Pogorzelicy, udaliśmy się Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Czchów
i Zakliczyn.GALERIA FOTO Integrowaliśmy się w zastępach i drużynach pamiętając o zdrowym odżywianiu
i aktywności ruchowej.

tekst i foto druhna Regina

 Zabawy i grilowanie  Zabawy i grilowanie  Zabawy i grilowanie
 Zabawy i grilowanie  Zabawy i grilowanie  Zabawy i grilowanie
 Zabawy i grilowanie  Zabawy i grilowanie