Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej
dostępne jest  na stronie:

http://www.czchow.itl.pl/bip/?grp=18&under=186&page=bip.php