Wieści zuchowe i harcerskie -wrzesień 2018

Czuj! Czuwaj!
Druhny i druhowie rozpoczynamy kolejny rok harcerski 2018/2019.
W naszej szkole działa 2 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” i 7 Drużyna Harcerska ,,Iskierki” . Opiekę nad gromadą sprawować będzie drużynowa Regina Studzińska, a nad reaktywowaną drużyną przewodniczka Marta Potoczek.
We wrześniu odbyła się pierwsza zbiórka. Wszyscy członkowie zapoznali się z planem pracy w bieżącym roku szkolnym i otrzymali pierwsze zadania. Z pełnym zapałem przystąpili do przygotowań, aby wziąć udział w Jesiennym Turnieju Zuchów i Harcerzy. Nie obyło się również bez grillowanych kiełbasek, pląsów i śpiewu.
druhna Regina

 Rozpoczęcie roku harcerskiego  Rozpoczęcie roku harcerskiego  Rozpoczęcie roku harcerskiego
 Rozpoczęcie roku harcerskiego  Rozpoczęcie roku harcerskiego